Dokumen Sokongan

DOKUMEN SOKONGAN

 • Salinan kad pengenalan adalah milik pemohon dan jelas;
 • Gambar formal pemohon berukuran passport;
 • Salinan lesen/ permit perniagaan (keutamaan diberikan kepada pemohon yang mempunyai lesen/ permit);
  • Atas nama pemohon sendiri atau nama rakan kongsi yang didaftarkan di dalam dokumen pendaftaran SSM
  • Masih sah tempoh ketika tarikh tutup permohonan
 • Salinan dokumen pendaftaran SSM;
  • Perniagaan pemilikan tunggal/ perkongsian
   • Sijil perakuan pendaftaran
   • Maklumat perniagaan
   • Maklumat pemilik perniagaan terkini
  • Syarikat Awam Berhad atau Sendirian Berhad
   • Borang 24/ Borang Seksyen 78
   • Borang 49/ Borang Seksyen 58
  • Masih sah tempoh ketika tarikh tutup permohonan.
  • Beralamat dan beroperasi di Negeri Sembilan.
  • Perniagaan yang bukan pemilikan tunggal wajib disertakan dengan surat persetujuan semua  rakan kongsi untuk memohon pembiayaan ini.
  • Permohonan mestilah berkaitan dengan jenis perniagaan yang didaftarkan di dalam dokumen pendaftaran SSM (pemohon perlulah memilih hanya satu jenis perniagaan bagi permohonan TUNS – hanya terpakai pada pemohon yang mempunyai lebih daripada satu (1) perniagaan).
 • Salinan penyata kewangan/penyata bank perniagaan;
  • Akaun mestilah atas nama perniagaan/ syarikat atau nama pemohon.
  • Penyata akaun perniagaan/syarikat pemohon yang mempunyai transaksi aktif bagi membuktikan perniagaan pemohon beroperasi.
  • Tempoh penyata kewangan/penyata bank hendaklah bagi tempoh enam (6) bulan berturut-turut.
  • Penyata yang dikeluarkan melalui kaunter bank perlu mendapat pengesahan dan cop pegawai bank.
  • Penyata yang dikeluarkan oleh bank atau penyata lengkap yang dimuat turun melalui perbankan online. (Screenshot daripada transaction history adalah tidak diterima).
    
 • Salinan penyata kewangan/ penyata bank peribadi;
  • Akaun peribadi mestilah atas nama pemohon.
  • Penyata akaun simpanan pemohon yang mempunyai transaksi aktif bagi membuktikan perniagaan pemohon beroperasi.
  • Tempoh penyata kewangan/ penyata bank hendaklah bagi tempoh enam (6) bulan berturut-turut.
  • Penyata yang dikeluarkan melalui kaunter bank perlu mendapat pengesahan dan cop pegawai bank.
  • Penyata yang dikeluarkan oleh bank atau penyata lengkap yang dimuat turun melalui perbankan online. (Screenshot daripada transaction history adalah tidak diterima).
 • Gambar perniagaan (sekurang-kurangnya tiga (3) gambar);
  • Gambar yang membuktikan perniagaan beroperasi.
  • Gambar hadapan premis.
  • Pemohon yang beroperasi dari rumah atau secara atas talian hendaklah memberikan screenshot Laman Web, Facebook, Instagram atau mana-mana platform jualan atas talian yang boleh membuktikan perniagaan tersebut dijalankan.
 • Salinan perjanjian sewa premis/ tanah; dan
  • Masih sah tempoh ketika tarikh tutup permohonan.
  • Terpakai untuk permohonan yang memohon modal kerja (bayaran sewa premis dan bil utiliti).
  • Bagi pembiayaan melibatkan sektor pertanian dan penternakan, pemohon perlu melampirkan salinan geran tanah dan surat kebenaran menjalankan aktiviti di tanah tersebut oleh pemilik tanah (sekiranya tanah bukan milik pemohon).
 • Sebut harga terkini atau dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan;
  • Sebut harga asal yang dikeluarkan oleh pembekal yang layak membekal berserta cop perniagaan pembekal dan mestilah atas nama/ nama perniagaan pemohon.
  • Setiap barang yang dipohon mestilah dinyatakan dengan jelas seperti jenama, model, spesifikasi, kuantiti dan harga.
  • Maklumat pembekal mestilah lengkap seperti nama perniagaan, nombor pendaftaran SSM, alamat perniagaan, nombor telefon dan lain-lain. Keutamaan adalah kepada pembekal dari Negeri Sembilan dan jika pembekal dari luar Negeri Sembilan, pemohon perlu mengisi ruangan perakuan/ justifikasi pemilihan pembekal tersebut.
  • Barang/ peralatan yang dipohon hendaklah berkaitan dengan perniagaan dan menjadi aset kepada perniagaan dan bukan stok jualan (sertakan surat justifikasi permohonan peralatan jika perlu).
  • Stok jualan dan bahan pembungkusan adalah dikategorikan sebagai bahan mentah.
  • Kerja-kerja ubahsuai dan membina struktur adalah tidak termasuk di dalam komponen pembiayaan kecuali bagi permohonan melibatkan pertanian dan penternakan bagi membina struktur pertanian atau kandang penternakan.
  • Pembekal yang mengeluarkan sebut harga tidak boleh mempunyai sebarang kepentingan dengan pemohon. Sekiranya terdapat sebarang konflik kepentingan, permohonan akan ditulak serta merta.