Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.
 

Tabung Pembangunan Usahawan Negeri Sembilan (TUNS)

Permohonan TUNS untuk tahun 2020 telah ditutup pada 20-09-2020 :: 11:59 PM. Sebarang perubahan tidak dibenarkan.

Pembiayaan RM3,000 Untuk Usahawan Mikro

Kerajaan Negeri Sembilan telah mengambil langkah strategik melalui penyediaan peruntukan khas keusahawanan yang berjumlah RM6 juta bagi tahun 2020. Objektif utama penubuhan TUNS ini adalah supaya lebih ramai golongan usahawan berskala Mikro berjaya diwujudkan melalui bantuan pembiayaan ini. Disamping itu juga diharapkan agar bantuan ini dapat meningkatkan perniagaan sedia ada para usahawan Mikro ini melonjak ke satu aras yang lebih baik dari sebelumnya. TUNS juga secara tidak langsung dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan disamping membantu merangsang pertumbuhan ekonomi.

Permohonan TUNS untuk tahun 2020 telah ditutup pada 20-09-2020 :: 11:59 PM. Sebarang perubahan tidak dibenarkan.

MENJANA EKONOMI USAHAWAN MIKRO

Statistik Permohonan

Berikut adalah statistik permohonan sehingga hari ini

JUMLAH YANG MEMOHON

8689

JUMLAH YANG TELAH MENGHANTAR PERMOHONAN 

864

JUMLAH  DILULUSKAN

0

Cara-cara Memohon

Maklumat
Pemohon
Maklumat Perniagaan
Maklumat Pembiayaan
Peraku dan Hantar Permohonan

Khas Untuk Usahawan Mikro

Anda layak memohon sekiranya anda adalah usahawan mikro yang terlibat dalam perniagaan dalam bidang-bidang berikut:

 • Kesihatan
 • Telekomunikasi & ICT
 • Automotif
 • Kecantikan
 • Pelancongan
 • Makanan
 • Pertanian / Penternakan / Perikanan
 • Francais
 • Perkhidmatan
 • Pembinaan
 • Pemborongan
 • Peruncitan
 • Tekstil
 • Kraftangan
“TUNS diwujudkan untuk membantu usahawan mikro mengembang dan memajukan lagi bidang perniagaan yang mereka ceburi ke satu tahap yang lebih baik dari seadanya. Oleh itu, Kerajaan Negeri mengharapkan para penerima geran TUNS agar menghargai pemberian kerajaan dengan memastikan setiap sen dana itu digunakan untuk keperluan perniagaan mereka dan bukannya kepada perkara lain”.
YB Dato’ Dr Mohamad Rafie bin Ab. Malek
Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri Sembilan.
Kami menggunakan Cookie untuk memudahkan urusan anda. Sila baca polisi tentang privasi anda.